top of page
Jack_L.png

Martin Gedeon se narodil v Praze (CZ), kde vystudoval leteckou techniku a bezpečnost v informačních a telekomunikačních systémech na pražské technice. Do kontaktu se starou hudbou se dostal díky soukromým lekcím varhan u L. Vendla. V roce 2013 nastoupil do cembalové třídy Ericha Traxlera (continuo s Augustou Campagne) ve Vídni, nejprve na vídeňské konzervatoři MUK a poté na University of Music and Performing Arts Vienna, kde absolvoval s vyznamenáním. Martin se dále zdokonaloval ve hře na varhany (PD Peretti) a také ve hře na klavír (M. Balyan) a strávil rok Erasma na Royal Conservatoire v Haagu, kde studoval cembalo u F. Bonizzoniho, basso continuo a improvizaci u P. Ayrton.

Absolvoval velké množství mistrovských kurzů a seminářů u renomovaných pedagogů jako J. Christensen, B. Martin, T. de Goede, D. Börner, A. Zylberajch, H. Franke. Spolupracoval také s četnými soubory jako Capella Leopoldina, L'Orfeo Barockorchester, Tonkünstler-Orchestra, Academia Allegro Vivo, Haydn-Quartett, Solamente Naturali, Le nuove musiche, Mucha Quartet, Il Cuore Barocco.

Martin byl také přizván ke koučování ve Studiu staré hudby v Musikfabrik Edelhof (2018) a jako korepetitor na Akademii Balthasar Neumann (Vídeň, AT) a na Mezinárodní letní škole staré hudby Valtice (CZ).

Ve školním roce 2021/2022 vyučuje na Hudební a umělecké univerzitě města Vídně.

Martin Gedeon | CEMBA | ORGÁN

bottom of page