top of page

Martin Gedeon | CEMBALO | VARHANY

Martin Gedeon se narodil v Praze v roce 1989. Souběžně se studiem na ČVUT studoval soukromě hru na varhany u Lukáše Vendla, který rovněž přivedl ke staré hudbě. Hru na cembalo vystudoval ve Vídni ve třídě Ericha Traxlera (basso continuo u Augusty Campagne), nejprve na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, poté na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, kde absolvoval s vyznamenáním. Hru na varhany zde zdokonaloval pod vedením PD Perettiho a měl i hodiny kladívkového klavíru u M. Balyana. V roce 2015/16 absolvoval roční pobyt na Royal Conservatoire v Den Haagu, kde studoval cembalo u Fabia Bonizzoniho a basso continuo a improvizaci u Patricka Ayrtona.

Martin Gedeon zdokonalil svou hru na četných kurzech, mimo jiné pod vedením JB Christensena, B. Martin, T. de Goede, A. Zylberajch, D. Börner, H. Frankeho. Spolupracoval rovněž s řadou ensemblů, mezi jinými Capella Leopoldina, L'Orfeo Barockorchester, Tonkünstler-Orchester, Academia Allegro Vivo, Haydn-Quartett, Solamente Naturali, Le nuove musiche, Mucha Quartet, Il Cuore Barocco.

Martin byl pozván jako lektor pro třídu staré hudby na Musikfabrik Edelhof (Rakousko) a je rovněž vyhledávaným korepetitorem, působil např. na Akademii Balthasara Neumanna (Vídeň) a na Letní škole staré hudby ve Valticích.

Ve školním roce 2021/2022 pedagogicky působil na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Od letního semestru 2023 působí jako korepetitor na Joseph Haydn Konservatorium v Eisenstadtu.

bottom of page